Gizlilik Politikası

MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu gizlilik sözleşmesi, Fixidesk mobil uygulamasının kullanımıyla ilgili bilgilerin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve paylaşıldığını açıklamaktadır. Fixidesk mobil uygulamasını kullanarak, aşağıda belirtilen uygulama politikalarını kabul etmiş olursunuz.

    1.Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanımı

Fixidesk, kullanıcılarının kişisel bilgilerini toplayabilir. Bu bilgiler, kullanıcı adı, e-posta adresi ve profil fotoğrafı gibi bilgileri içerebilir. Bu bilgiler, uygulamanın sağladığı hizmetleri sunmak, müşteri destek sağlamak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılabilir.

    2 .Log Dosyaları

Fixidesk mobil uygulaması, oturum açma tarihleri ve saatleri, uygulama kullanımıyla ilgili istatistiksel veriler, hata raporları ve cihazınızın IP adresi gibi bilgileri otomatik olarak toplayabilir. Bu bilgiler, uygulamanın işleyişini analiz etmek, sorunları teşhis etmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

    3.Çerezler

Fixidesk mobil uygulaması çerezleri kullanabilir. Çerezler, kullanıcının tercihlerini hatırlamak ve kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek için kullanılır. Ayrıca, çerezler, uygulama kullanımını izlemek, trafik analizi yapmak ve pazarlama faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılabilir.

    4.Üçüncü Taraf Hizmetleri

Fixidesk mobil uygulaması, bazı durumlarda üçüncü taraf hizmetlerini entegre edebilir. Bu hizmetlerin kullanımı, bu üçüncü tarafın gizlilik politikalarına tabi olabilir. Fixidesk, üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı nedeniyle oluşabilecek bilgilerin gizliliği veya güvenliği konusunda sorumluluk kabul etmez.

    5.Veri İletişimi

Fixidesk mobil uygulaması, uygulama işlevselliğini sağlamak amacıyla API seviyesinde veri iletişimi gerçekleştirebilir. Bu iletişim, verilerin https://mobile.fixidesk.com üzerinden aktarıldığı güvenli bir bağlantı üzerinden gerçekleşir.

    6.Bilgi Paylaşımı

Fixidesk, kullanıcıların kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmayacak veya satmayacaktır. Ancak, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, kullanıcı haklarını koruma veya uygulamanın hizmetlerini sunmak amacıyla yetkilendirilmiş üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı yapılabilir.

    7.Güvenlik

Fixidesk, kullanıcı bilgilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır. Ancak, internet üzerinden iletilen verilerin tamamen güvenli olduğunu garanti etmek mümkün değildir. Bu nedenle, kullanıcılar kişisel bilgilerini paylaşırken kendi sorumluluklarını üstlenmelidir.

    8 .Değişiklikler

Fixidesk, bu gizlilik sözleşmesini zaman zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Güncellemeler uygulama üzerinden yayınlanacak ve değişiklikler geçerlilik kazandığında derhal yürürlüğe girecektir.

Bu gizlilik sözleşmesi, Fixidesk mobil uygulamasının kullanımı sırasında kişisel bilgilerinizin nasıl işlendiğini açıklamaktadır. Uygulamayı kullanarak, bu gizlilik sözleşmesini kabul etmiş olursunuz.


WEB SİTESİ VE FİXİDESK WEB UYGULAMASI GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu Web Sitesi ve İlişkili Fixidesk Mobil Uygulaması, Fixidesk Web Uygulaması Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) *.fixidesk.com (“Web Sitesi ve İlişkili hizmetler-Mobil Uygulama ve Fixidesk Uygulaması”) ve bunun içeriğindeki hizmetlerden (“Hizmetler”) faydalandığınız süreçte paylaştığınız ve/veya elde edilen bilgilerinizin gizliliğine ilişkindir. Web Sitesi’ni ve/veya Hizmetleri kullanmanız, Gizlilik Koşulları’nı okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşulları’nda öngörülen yükümlülükleri yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, Web Sitesi ve Hizmetleri kullanmayınız. Bu Gizlilik Koşulları, Web Sitesi Üyelik ve Kullanım Koşullarının (“Kullanım Koşulları”) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 

1- KULLANICI BİLGİLERİ

MÜŞTERİ tarafından satın alma sırasında sunulanlar dahil, Web Sitesi’ne yerleştirilen, iletilen veya Web Sitesi aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ilgili MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ, Web Sitesi’ne ilettiği/gönderdiği her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını ve söz konusu bilgilerin iletim hakkına sahip olunduğu beyan ve garanti etmiştir. Bu bilgilerin, içeriğin yanlış olması nedeniyle doğacak tüm sonuçlardan ilgili MÜŞTERİ sorumludur.
 

2-BİLGİLERİN KORUNMASIİMGESOFT, Web Sitesi’ndeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Web Sitesi’ne yüklenen, iletilen ve/veya kaydedilen verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çeşitli teknik ve idari tedbirler uygulanmaktadır. Web Sitesi’nden satın alınan hizmetlere ilişkin ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örn: Kredi kartı bilgileri) İMGESOFT tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler satış ve ödeme işlemlerinin tamamlanabilmesi için, anlaşmalı olunan bankalara veya BDDK onaylı ödeme servis sağlayıcılara aktarılmakta ve bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir.

 

3-KİŞİSEL VERİLER

 

1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir (“Kişisel Veri”).MÜŞTERİ’nin; Web Sitesi’ni ziyaret etmesi, kullanması ya da Web Sitesi üzerinden satışa sunulan hizmetlerin satın alınması için ad, soyad, telefon numarası, TC/vergi kimlik numarası, , şahıs şirketleri için unvan ve vergi dairesi, adres, e-posta adresi, kredi kartı bilgileri, IP bilgileri, ziyaret edilen bölüm, domain tipi, tarayıcı tipi, kullanım tarih ve saati Web Sitesi’ne iletilmiş, açıklanmış, kaydedilmiş olabilir. MÜŞTERİ; iletmiş, açıklamış, kaydetmiş olduğu Kişisel Verilerin, Kullanım Koşulları’nda belirtilen şartlarla İMGESOFT’aa açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduklarını ve Web Sitesi’ne açıkladıkları, kaydettikleri, ifşa ettikleri her tür Kişisel Verinin İMGESOFT'a karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılırlar.
 

2-Söz konusu kişisel veriler, İMGESOFT tarafından Kanun’un 5. maddesi uyarınca “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenebilmektedir. Bu Kişisel Veriler ayrıca ilgili MÜŞTERİ’nin açık rızasının bulunduğu hallerde, Web Sitesi ana sayfasından ulaşılabilecek Aydınlatma Metni’nde belirtilen diğer amaçlarla da işlenebilecektir.
 

3-Özel Nitelikli Kişisel Veriler İMGESOFT, MÜŞTERİ’den yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri talep etmemektedir. Bu bilgilerin Web Sitesi’ne veya Web Sitesi üzerinden verilmiş, kaydedilmiş veya ifşa edilmiş olmasından dolayı İMGESOFT’un bir sorumluluğu yoktur.
 

4-Kişisel Veriler ile ilgili ayrıntılı bilgi “Kişisel Veriler” bölümünde yer alan Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası bu Gizlilik Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.

 

4-GİZLİLİK KOŞULLARININ İHLALİ

İMGESOFT, Gizlilik Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkını saklı tutar. Bu kural, Gizlilik Koşulları’nın MÜŞTERİ tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. İMGESOFT’un burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, İMGESOFT’un Gizlilik Koşulları ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.
 

5-GİZLİLİK KOŞULLARININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK

İMGESOFT, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Koşulları’nda değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler Web Sitesi’nde sunulacak ve yayınladıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Gizlilik Koşulları’nın düzenli olarak takibi ve okunması MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. Web Sitesi ve Hizmetleri, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Koşulları’ndaki değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.
 

6-AÇIK SİSTEM

MÜŞTERİ; internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel veriler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. İMGESOFT, Web Sitesi’nin güvenli olduğu yönünde ve/veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 

7-WEB SİTESİ YARDIMCI PROGRAMLARI

MÜŞTERİ’nin Web Sitesi’nden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu yardımcı programlardan yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, Web Sitesi veri tabanına kaydedilebilir. Keza MÜŞTERİ’nin Web Sitesi’nden daha kolay yararlanabilmesi için bazı “çerez”lerden yararlanılabilir, bunlar vasıtasıyla MÜŞTERİ’ye bazı bilgiler gönderilebilir veya bazı MÜŞTERİ bilgileri toplanabilir.
 

8-BİLGİ VE İLETİŞİM

Web Sitesi Gizlilik Koşullarına ilişkin sorularınız için info@imgesoft.com.tr adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Hemen Ücretsiz, 14 Gün Deneyin !
Fixidesk'e Git
Fixidesk'te Neler Var?

Teknik servis hizmeti veren işletmelerin ihtiyaç duyacağı-duyduğu her şey mevcut! Fixidesk ile bir ön muhasebe uygulamasına dahi ihtiyacınız yok. Bilinen tüm Erp-Muhasebe uygulamalarıyla entegre çalışabilir!

Yukarı

Politikamızda belirttiğimiz amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun olarak, sitemizde çerez kullanmaktayız. Sitede gezerek çerezlere izin vermiş sayılırsınız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.